GLITTERS ARBEJDE MED MILJØ OG SOCIALT ANSVAR

Miljø og socialt ansvar er et af koncerners grundlæggende værdier. Vi skal tage ansvar for hvordan mennesker og miljøet påvirkes af vores virksomhed, hvilket er en forudsætning for, at vi skal kunne vokse med god lønsomhed.

Glitter International AB tager ansvar for hvordan produkterne bliver fremstillet. Alt personale, som arbejder med fremstillingen af produkter, som markedsføres og sælges af Glitter, skal behandles retfærdigt, og arbejde under normale forhold. Leverandøren forsikrer, at disse vilkår efterleves i sin og underleverandørernes faciliteter. Kravene, Glitter International AB stiller til vores leverandører og underleverandører, indebærer blandt andet gode arbejdsforhold, diskrimineringsforbud, fagforeningsfrihed, forbud mod børnearbejde, godt arbejdsmiljø, løn, arbejdstid og forsikringer.  

Ansatte og specialister fra Glitter International AB, har ret til, på et hvert tidspunkt, at besøge leverandørernes og underleverandørenes faciliteter for at inspicere arbejdsforholdende og undersøge, om vilkårene bliver overholdt.

Vi har lang erfaring i smykkebranchen. I den tid har vi fået udviklet et miljøvenligt og omkostningseffektivt logistiksystem, hvor størstedelen af vores fjerntransport udføres med søtransport. 

For at bidrage til et bedre miljø, skal butikker, kontor og lager selvfølgelig altid sortere affald (plast, papir, brændbart, ikke brændbart osv.) i de rigtige containere. Vi opfordrer alt vores personale til at være aktive i miljøarbejdet på sin arbejdsplads, ved f.eks. at foreslå forbedringer. Når vi rejser, vælger vi først og fremmest at rejse miljøvenligt. 

GLITTERS ADFÆRDSKODEKS (CODE OF CONDUCT) OG BSCI

Glitter har siden 2007 været medlem af BSCI, Business Social ComplianceInitiative, som er en frivillig non-profit organisation med hovedsæde i Bruxelles, som arbejder med deres egne kodeks inden for social kontrol i risikolande. Klik her for at tage del i vores adfærdskodeks.

Nedenfor vises eksempler på, hvad BSCI’s adfærdskodeks omfatter:

- Love og regler
- Forbud mod børnearbejde
- Forbud mod tvangsarbejde
- Forbud mod diskriminering
- Regler om løn og erstatning
- Overtidskontrol 
- Sundheds- og sikkerhedskrav
- Krav til arbejdsmiljø
- Ret til fagforening
- Miljøkrav

Se mere på BSCI’s hjemmeside : www.bsci-intl.org